Quế Văn Yên
Điện thoại:
Địa chỉ: huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

Chủ sở hữu nhãn hiệu

CHỦ SỞ HỮU NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN “VĂN YÊN”

  • Chủ sở hữu nhãn hiệu: UBND huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

  • Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên Ủy quyền cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Văn Yên quản lý, kiểm soát việc sử dụng và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận “Văn Yên” 

  • Chủ sở hữu nhãn hiệu có quyền kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc sử dụng nhãn hiệu của tổ chức, cá nhân được cấp phép.

  • Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Văn Yên có quyền ra quyết định đình chỉ hoặc thu hồi việc sử dụng nhãn hiệu của tổ chức, cá nhân nếu vi phạm các quy định về chất lượng sản phẩm và sử dụng nhãn hiệu

  • Có trách nhiệm đề nghị các cơ quan có thẩm quyền áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật khi phát hiện các hành vi xâm phạm quyền sở hữu nhãn hiệu để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng nhãn hiệu.