Quế Văn Yên
Điện thoại:
Địa chỉ: huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

Điều kiện được sử dụng nhãn hiệu

 ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN "VĂN YÊN"

  • Các sản phẩm phải được chế biến từ cây quế trồng tại huyện Văn Yên trong khu vực địa lý theo bản đồ khu vực địa lý tương ứng với sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận đã được UBND tỉnh phê duyệt nộp tại Cục Sở hữu trí tuệ.

  • Đảm bảo các đặc tính theo Bộ tiêu chí chứng nhận chất lượng sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận “Văn Yên” được ban hành tại Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu.

  • Tuân thủ quy định kỹ thuật sản xuất và chế biến theo những quy định tại Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu, đảm bảo điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm hiện hành.