Quế Văn Yên
Điện thoại:
Địa chỉ: huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

Khu vực sản xuất, chế biến, đóng gói